Algemene voorwaarden

ELVE Massage gaat ervan uit dat u, wanneer u een afspraak maakt bij ELVE Massage, kennis heeft genomen van onderstaande Algemene Voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Voorwaarden met betrekking tot de massages:

 1. Bij ELVE Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kunt u eventueel worden doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het voorafgaande gesprek verstrekt, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 4. Bij contra-indicaties (hartaandoeningen, ernstige vaataandoeningen, trombose, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking), zwangerschap tot de 14e week, besmettelijke huidziekte, kanker, gebruik van drugs of alcohol, gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva) kan er helaas geen massage gegeven worden.
  ***Let op dat er in bepaalde gevallen wel in overleg massage mogelijk is, kanker is bijvoorbeeld geen contra indicatie meer en kan in overleg heel goed toegepast worden, overleg bij twijfel eventueel met mij en/of met uw behandelend arts.
 5. Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw NAW-gegevens gevraagd.
 6. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 7. ELVE Massage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 8. ELVE Massage kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 9. De diploma’s/certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 10. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 11. Elke afspraak die is gemaakt (zowel via de website, telefonisch als via e-mail), is bindend.
 12. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Voor geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn wordt 50% van het tarief, zoals vermeld op de website, in rekening gebracht. Afspraken niet nagekomen zonder afzeggingen worden wel volledig in rekening gebracht.
 13. Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant te worden voldaan.
 14. Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 15. U kunt (een deel van) een massage met een cadeaubon van ELVE Massage of van  massagebon.nl betalen.
 16. Wanneer u een bon heeft dient u deze en het soort bon te melden wanneer u een afspraak boekt.
 17. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 18. Actiebonnen bij derde partijen gekocht dienen vooraf aan de massage verzilverd te worden, wanneer u geen geldige bon kunt laten zien kunt u uw massage betalen voor het normale tarief.
 19. Elve massage heeft geen wifi voor klanten beschikbaar.
 20. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die ELVE Massage aanbiedt. Cliënten die hier wel om vragen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 21. Roken in de massagepraktijk is niet toegestaan. Ook bij massages op locatie behoort de werkomgeving rookvrij te zijn.
 22. Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.
 23. Massages aan huis worden alleen bij hoge uitzondering gedaan en voor een hoger tarief dan op de website gemeld staat. Bijvoorbeeld wanneer u niet in staat bent zelf naar de praktijk te komen.